✔ Inclusief BTW

✔ Inclusief bezorgen

Inclusief ophalen

✔ Inclusief afvalverwerking

Privacy verklaring Containerbakverhuur.nl

Laatst geüpdatet: 23 januari 2021, 08.58 uur

Otte Infra B.V., eigenaar en gebruiker van de naam Containerbakverhuur.nl en hierna te noemen ‘Containerbakverhuur.nl'[1], verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de containerverhuur dienstverlening. Uiteraard gaat Containerbakverhuur vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd om welke redenen Containerbakverhuur.nl persoonsgegevens verzamelt, hoe Containerbakverhuur.nl met deze gegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is voor Containerbakverhuur.nl belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Onze programma’s en systemen zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden, binnen en buiten onze organisatie, toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Containerbakverhuur.nl houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Containerbakverhuur.nl hanteert de definitie voor persoonsgegevens zoals deze in de AVG is gedefinieerd. Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die tot een persoon te herleiden zijn.

Containerbakverhuur.nl verzamelt persoons-/klantgegevens voornamelijk om een overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren. Andere redenen zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omdat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u op Containerbakverhuur.nl een bestelling plaatst, vragen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw betalingsgegevens. Deze informatie wordt door Containerbakverhuur.nl gebruikt om de verhuurservice van containers te kunnen uitvoeren. De informatie wordt opgeslagen in een beveiligde server. Uw persoonlijke gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens waar wij over beschikken. De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Wanneer u tijdens een bezoek aan onze website contact zoekt via het contactformulier vragen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Deze informatie wordt gebruikt om antwoord te kunnen geven op vragen of opmerkingen. Deze informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers. De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Containerbakverhuur.nl verwerkt persoonsgegevens zelf. Er worden ook persoonsgegevens door derden verwerkt (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de dienstverlening).

Indien contractuele partners van Containerbakverhuur.nl toegang hebben of krijgen tot uw persoonsgegevens, zij zij verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner mag de informatie alleen gebruiken om zijn/haar contractuele verplichtingen met Containerbakverhuur.nl na te komen. Containerbakverhuur.nl heeft de contractuele partners verplicht om te werken conform de AVG. Containerbakverhuur.nl maakt o.a. afspraken met de partner over het doel, het gebruik en de bewaartermijn van de persoonsgegevens.

Containerbakverhuur.nl heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze is beschikbaar voor het behandelen van zaken en voor het beantwoorden van vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Contact kan worden opgenomen via de adresgegevens onderaan dit Privacybeleid.

Bewaren van persoonsgegevens door Containerbakverhuur.nl geschiedt binnen de kaders zoals gesteld in de AVG.

De veiligheid en de bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Containerbakverhuur.nl. Wees u er echter van bewust dat geen enkele manier van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Containerbakverhuur.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

U kunt het Privacybeleid van Containerbakverhuur.nl inzien op www.containerbakverhuur.nl/privacy-policy/

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Containerbakverhuur.nl van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Wij zijn dan verplicht uw identiteit te controleren. Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Containerbakverhuur.nl verzoeken de persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen aan:

Containerbakverhuur.nl
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Achterdijk 39
3984 LD Odijk

Stuur bij voorkeur uw vragen of opmerkingen over persoonsgegevens of vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid via: info@containerbakverhuur.nl

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 januari 2021. Containerbakverhuur.nl kan dit Privacybeleid wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd het geldende en meest recente Privacybeleid.

[1] De verwerkingsverantwoordelijke is Otte Infra B.V., Achterdijk 39, 3984 LD Odijk. Telefoonnummer: 030-6365885. E-mail: info@otteinfra.nl

 

Onafhankelijk geverifieerd
29 beoordelingen